• SUC6TRAINING
  • INHOUD
  • AANLEIDING
  • MIJN VISIE
Waarom een sollicitatietraining op het MBO?

MBO’s leiden op voor een beroep. De opleiding bestaat voor een groot deel uit ervaring opdoen in de praktijk.
Het succes van de opleiding wordt bepaald door het bemachtigen van een goede stageplek.
Als de stage slaagt dan is dat de reden om op school terug te komen en de opleiding als nuttig te ervaren.
Met een goede stageplek verlaag je dus het aantal voortijdige schoolverlaters!.

De suc6training begeleidt het gehele proces naar het vinden van en functioneren op een stageplek:
d.w.z. het gericht zoeken naar, het praktisch en mentaal voorbereiden op en....het behouden van deze meestal moeilijk verworven praktijkplek.
De Suc6training: leren solliciteren voor MBO-ers

Jongeren zijn te weinig uitgerust om een baan te vinden die bij hen past (citaat ex-minister Plasterk 2010}. De jeugdwerkloosheid is op dit moment 15 % dus alleszins een reden om goed te voorschijn te komen op een sollicitatiegesprek. Alleen de besten worden aangenomen. Bewezen is dat een MBO jongere gemiddeld een uur aan de voorbereiding van zijn sollicitatie besteedt. Dat kan dus anders en daarom voorziet de suc6training in een behoefte.

De bedoeling van de Suc6training
De training is bedoeld voor MBO jongeren die moeite hebben met het vinden van een stageplek of werk. Het doel is de werkzoekende jongere te begeleiden in het hele proces van leren zoeken naar vacatures, contact te leggen met bedrijven, online te solliciteren, een c.v. op te stellen, brieven schrijven tot jezelf presenteren op een sollicitatiegesprek. De hele training is er op uit de jongere eerlijker naar zichzelf te laten kijken. Daarmee sorteert de training tevens effect op de werkhouding als men eenmaal de baan heeft. De achterliggende gedachte is daarbij: het gaat er niet alleen om binnen te komen maar ook binnen te blijven.

De training bestaat uit drie componenten:
- Het vinden van een stageplek of baan.
- Je leren presenteren in een sollicitatiegesprek.
- Inzicht in eigen gedrag in stressvolle situaties.

Daarvoor heb je specifieke vaardigheden nodig die toeleiden tot werk en algemene (sociale) vaardigheden om je op de werkvloer ook te kunnen gedragen, waardoor je de baan of stage behoudt.

Duur van de training:
De training bestaat uit 7 lessen, die 1 x per week zullen plaatsvinden.
De training duurt minimaal 2 aaneengesloten lesuren.

Groepsgrootte:
De groep bevat ten hoogste 15 deelnemers.

Opzet:
De training wordt in principe gegeven door 2 trainers (waarvan 1 senior).


Aanleiding tot de suc6training

De afgelopen zeven jaar heb ik gewerkt als actrice op allerlei VMBO scholen in Nederland. Wat moet een actrice op het VMBO?
Ik had gereageerd op een advertentie waarin het OTIB (Onderwijs Fonds Voor Technische Installatiebedrijven) om acteurs vroeg. Acteurs werden als de aangewezen personen gezien om de instroom naar het Technische Onderwijs (lees Electro- en Installatie Techniek) te vergroten.

Er kwamen veel acteurs op deze bijbaan af en er volgde een periode van intensieve screening in de live arena’s van het woelige VMBO. Omdat ik totaal onbevangen was en ook niet gehinderd werd door enige kennis van techniek (!) improviseerde ik er lustig op los en had ik waarschijnlijk daardoor meteen aansluiting met deze enerverende doelgroep. Ik werd met nog enkele andere acteurs aangenomen. Al gauw begreep ik waarom acteurs waren ingezet om deze stervende beroepstak wat leven in te blazen. Het image van de technische vakken heeft een probleem en daar moesten wij als acteurs maar es iets leuks op verzinnen.

Al jarenlang droomt n.l. maar een heel klein percentage jongetjes (laat staan meisjes) van een toekomst als elektricien of loodgieter. Dat wordt en is een enorm probleem, over een jaar of vijf zal Nederland allerlei laag- en hooggeschoolden elektrotechnische mensen uit het buitenland moeten halen. “Waar denk jij aan als je aan Installatietechniek denkt?” vroeg ik de jongetjes. “Aan poep!” schreeuwden ze dan. Ja, ik begreep ze wel. Op d' een of andere manier is installatietechniek in een VMBO-hoofd hetzelfde als een verstopt riool. Een mooiere vraag was natuurlijk geweest “Waar dromen jullie eigenlijk van?” Maar dromen deze jongens nog? Ik vreesde het ergste.

Op een avond na een volle werkdag op een ver VMBO reed ik naar huis. Wat kon ik nou es doen voor die scharminkels die mij met holle ogen aankeken alsof ik een hele rare vraag stelde als ik hun vroeg hoe zij hun toekomst zagen. “Kweenie” antwoordden zij me steevast. Meestal kozen zij voor vakken waar hun vader of een neef in huishield. Ze waren gewoon niet gewend om voor zichzelf te denken. Is dat erg? vroeg ik mezelf af. Ja, dat vond ik wel.

Ik projecteerde deze jongens in mijn hoofd naar een toekomst op het MBO waar alleen de allersterksten het zouden overleven. Overleven in de zin van trots op je vak zijn en jezelf ervaren als een spil in de samenleving.“Zonder mijn technische handjes ligt de hele maatschappij plat!” Dat belangrijke gevoel zal de technisch geschoolde jongen er toe brengen om zijn houding af te stemmen op zijn toekomstig beroep, zo was mijn stelling. Anders sluit hij niet aan en wordt het misschien een voortijdige schoolverlater met alle gevolgen van dien. Ik besloot een training te maken waar die houding grondig wordt aangepakt. Het moest een combinatie worden van kennis over het toekomstig werkveld en sociale vaardigheden. Een toeleiding tot werk vinden en behouden. Een sollicitatietraining dus!

In het ontwikkelen van mijn training heb ik me laten voeden en inspireren door mijn theaterachtergrond enerzijds en me grondig verdiept in de competenties die het werkveld vereist anderzijds. Door middel van oefeningen en spel leg ik een link tussen deze beide werelden.

De jongere ervaart ter plekke waar zijn kracht, spontaniteit en energie ligt. De oefeningen zijn gericht op fysieke aanwezigheid, lichaamstaal, ademhaling en lichaamshouding, kortom non-verbale communicatie. Dit is een training in “jezelf mogen zijn” en dus aanvaarding van je individualiteit. Je mag trots op jezelf zijn, maar je moet wel weten wie je bent. Ik werk daarom veel met rollenspelen en met video-opnames, zodat men daadwerkelijk kan zien hoe men zich gedraagt, zowel verbaal als non-verbaal. Door de rollenspelen ervaart de deelnemer ook wat er zich werkelijk allemaal kan voordoen op de werkplek. Er wordt feedback gegeven op de getoonde houding: omgaan met “kritiek” is een wezenlijk onderdeel van de training. Dit betekent dat er een zelfreflecterend vermogen ontstaat.

Vaak zitten de overtuigingen die de aspirant-sollicitant over zichzelf heeft hem het meeste in de weg. Door bewust te worden van de eigen blokkades die men vooral in moeilijke situaties ondervindt, kan men pas de stap zetten tot echte sociale omgang met (a.s.) collega’s en leidinggevenden.