• COACHING
  • WAT IS EEN PLUSCOACH?
  • INHOUD
  • DIPLOMA'S
Sinds 2011 werk ik als coach op het ROC

Hoe zie ik mijn functie? Vergelijk mijn functie maar met die van een sportcoach. Mijn uitgangspunt is dat mijn trainee bekwaam is en ik zal dus alle omstandigheden zo goed mogelijk maken om hem/haar te begeleiden naar de top.

Als mijn trainee zegt: ik wil naar de Olympics en ik denk bij mezelf “dat haalt tie nooit” en ik blijf toch hem/haar trainen, dan ben ik een waardeloze coach.

Hieruit volgt:

1. De leerling en ik hebben een gemeenschappelijk doel:
    het behalen van het diploma.
2. Onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
3. Trainen is vaardigheden oefenen en herhalen.
    Coachen is op maat die training aanbieden, niemand is gelijk.
Doordat mijn sollicitatietraining een groot succes was, werd ik door het ROC uitgenodigd om te solliciteren op de functie van pluscoach op de afdeling elektrotechniek……

Plus betekent risico, een risicocoach is iemand die het risico op uitval vermindert. De uitval is in het MBO zodanig groot dat men sinds 2009 plusgelden heeft vrijgemaakt om grootscheeps dit fenomeen een halt toe te roepen. Overal wordt op bezuinigd, maar niet op de plusgelden.

Een pluscoach is iemand die de risicojongeren 1 op 1 of in kleine groepjes coacht om van straatgedrag naar beroepsgedrag te komen. Dat doe je door middel van individuele gesprekken, waarbij het wederzijds vertrouwen zodanig groot moet zijn dat de leerling in kwestie gemotiveerd raakt naar zichzelf te kijken. Of lessen in sociale vaardigheden waarbij het verband tussen school en maatschappij als uitgangspunt geldt. Vaak komt er ook een coaching op loopbaan uit: veel verzuim wordt veroorzaakt door een verkeerde studierichting. Soms vervelen de leerlingen zich en willen ze meer uitdaging. Of het tegenovergestelde: het gaat allemaal boven hun pet en vinden ze dat moeilijk te onderkennen. De pluscoach heeft dus ook een signaleringsfunctie en is daardoor ook een coach voor het docententeam en de opleidingsmanager. Een allrounde baan dus!
Mijn ervaring met de brugklassers van het VMBO door heel Nederland, mijn jarenlange ervaring als actrice en dramadocente, mijn lang geleden baan bij Jeugdzorg in de hoedanigheid van maatschappelijk werkster (diploma ooit behaald) komt me hierbij heel goed van pas.
Ik voelde dat ik aan een nieuw tijdperk begon in mijn leven: ik zou “juf” worden in plaats van “actrice”. Geen glamour en glitter meer, maar gewoon beitelen in de coulissen. Een oefening in nederigheid. Even wennen
1op1coaching
Inmiddels werk ik nu 2 jaar op het ROC, afdeling elektrotechniek. Het is waar: technische jongens zijn verbaal niet de meest begaafde, hebben een laag zelfbeeld, vertonen regelmatig autistische trekjes, maar hebben ook een grote mond om zichzelf op de straat te handhaven. Ze hebben de (moeilijke) studie van elektrotechniek niet altijd heel bewust gekozen, maar vaker omdat iemand in hunfamilie dat al deed.
Ik vind het een verrijking voor mijn leven, omdat ik iedere dag met veel verschillende mensen moet omgaan. Ik krijg het vertrouwen van veel leerlingen, waardoor ik in veel levens iets mag betekenen. Ik geef ze hopelijk dat stukje extra waardoor ze zelf gaan nadenken over hun eigen keuzes. Iedereen heeft keuzes.
Mijn werk bestaat uit 1 op 1 gesprekken voeren over knelpunten in hun (privé)leven, zodat ze een luisterend oor krijgen, waardoor ik de problemen kan uitfilteren en ga kijken wat we precies er aan kunnen doen. Vaak ligt er een oplossing in het leren plannen, huiswerk helpen maken, wijzen op gedrag en de effecten ervan, verwijzing naarandere instanties.

Sollicitatietrainingen
Daarnaast geef ik sollicitatietrainingen waardoor ik veel sociale vaardigheden kan oefenen. (zie suc6training) en de kans op het krijgen van een stageplek vergroot.

beleid makenAls tweede component van mijn werk is er de beleidskant. Omdat ik veel input krijg van de leerlingen hoe zij de kwaliteit van het onderwijs ervaren, kan ik dit regelrecht vertalen als input naar mijn opleidingsmanager en de docenten. We organiseren sinds kort regelmatig “goeie gesprekken”, waarbij we het onderwijsteam met elkaar laten debatteren. Daarbij wordt het onderwijs geëvalueerd, iets wat essentieel is denk ik, wil het team zich ontwikkelen en op elkaar afgestemd raken.

Afrekening
Mijn werk wordt afgerekend op de afname van het percentage van de voortijdige schoolverlaters. De voortijdige uitval is sinds de komst van de pluscoaches gedaald tot 1/3, dat is dus de moeite waard!

Ik heb in die twee jaar twee diploma’s gehaald. Een voor het Jonge Talenten Spel. Het Jong Talenten Spel is een fantastisch spel, waarbij jonge mensen (8 tot 80 jaar) middels het uitzoeken van kaartjes hun talenten in kaart brengen en een idee krijgen hoe ze die moeten gaan toepassen. Een loopbaan begeleidingsspel in de brede zin van het woord.
De jongens vinden dit heel erg leuk om hiermee bezig te zijn, ook omdat ze veel aandacht krijgen, maar ook omdat ze heel veel meer dingen van zichzelf aan de weet komen. Ik ben nu bevoegd om dit spel te begeleiden en het is big fun om het te doen.

Een ander diploma is het Oplossingsgericht Coachen in het Onderwijs. Daarbij ligt het accent op het benadrukken van positieve competenties (iedereen heeft talenten!) in plaats van het blijven hameren op wat de leerling in kwestie allemaal fout doet en veroorzaakt. Ik heb al veel positieve resultaten daarvan gezien!